Utbildning, konsultation och handledning för vårdcentraler som vill arbeta med integrerad beteendehälsa.

Utbildningar

gult.png

Integrerad beteendehälsa i primärvården

En tredagars grundutbildning för psykologer, psykoterapeuter och kuratorer.

grundutbildningen ges vid följande tillfälle i Uppsala:

2019: 16-17 januari och 14 februari

Denna utbildning vänder sig främst till medarbetare vid de vårdcentraler som redan inlett arbetet med en omställning till integrerad beteendehälsa. Om ni ännu inte kommit igång, men är intresserade, vill vi att ni först kontaktar oss. Se kontaktuppgifter på sidan kontakt.

Målet är att förmedla teoretiska och praktiska kunskaper för att hantera de utmaningar som arbetet på en vårdcentral medför. Deltagarna får chansen att träna färdigheter i att utforma snabba bedömningar och evidensbaserade behandlingsinsatser som anpassats till primärvården. Utbildningen varvar teori och diskussioner med rollspel, demonstrationer och praktisk träning. Utbildningen ger också grundläggande kunskaper i vårdmodellen Integrerad beteendehälsa.

Utbildning steg 1 (Dag 1-2)

 • Grundläggande färdigheter för att arbeta kliniskt med IBH i primärvården.

 • Introduktion i fokuserad kontextuell konsultation och strategier för att anpassa den till olika patientkategorier.

 • Patientutbildningsprotokoll och patientmaterial för vanliga psykiska problem och beteenderelaterad ohälsa.

 

Eget arbete mellan utbildningsdagarna

 • Att inom befintligt schema arbeta med 30 min. besök för att stegvis tillägna sig ny metodik.

 • Att börja inbjuda läkare till samverkan kring gemensamma patienter

 

Utbildning steg 2 (Dag 3)

 • Grupphandledning utifrån erfarenheterna av genomförda kortfattade patientbesök.

 • Självbedömning av kunskaper, kliniska färdigheter och svagheter.

 • Arbetsrutiner i IBH

  • Schemaläggning

  • Lokalisering

  • Journalföring

  • Användning av psykometriska självskattningsformulär i det dagliga kliniska arbetet (PHQ-4, PHQ-9, GAD-7, BBQ m.fl.).

 

Praktisk information

Utbildare
Leg. psykolog Nicola Silberleitner och leg. psykoterapeut Jan Byström, Beteendefokus AB

Tid
Dag 1:  09.30 – 17.30
Dag 2: 09.00 – 17.00

Dag 3: 09.30 – 17.00

Plats
Technosite, Kungsgatan 62, Uppsala (500 meter från Uppsala Centralstation)

Kursavgift
12.000 kr (exkl. moms) I priset ingår salladslunch samt för- och eftermiddagskaffe.


Frågor?

Kontakta gärna Jan Byström 073-905 91 52 eller jan.bystrom@beteendefokus.se