Utbildning, konsultation och handledning för vårdcentraler som vill arbeta med integrerad beteendehälsa.
Jan.jpg

Jan Byström

Teol. kand., fil. kand. Leg. psykoterapeut (KBT). Utbildad i Integrated Primary Care vid Fairleigh Dickinson University. Introducerade 2011 vårdmodellen integrerad beteendehälsa på vårdcentralen i Sävja, Uppsala där han främst arbetar med kognitiv beteendeterapi och ACT. Har lett implementeringen av integrerad beteendehälsa vid flera vårdcentraler i Mellansverige. Som konsult arbetar han fr.a. med utbildning, föreläsningar och förändringsprocesser i primärvården.

jan.bystrom@beteendefokus.se
073 905 91 52

Nicola Silberleitner.jpg

Nicola Silberleitner

Leg. psykolog. Utbildad vid universiteten i Mannheim och Konstanz. Klinisk praktik i integrerad beteendehälsa och FACT under ledning av Kirk Strosahl och Patricia Robinson vid Central Washington Family Medicine i Yakima. Har sedan 2013 deltagit i implementering av integrerad beteendehälsa på vårdcentralen i Sävja, Uppsala. Arbetar främst med kognitiv beteendeterapi och ACT. Nicola arbetar som konsult fr.a. med utbildning, föreläsningar och handledning.

nicola.silberleitner@beteendefokus.se
070 716 79 34

 

Anneli von Cederwald

Leg. psykolog. Utbildad vid Linköpings universitet. Har arbetat med integrerad beteendehälsa sedan 2015, och är just nu verksam vid Citykliniken Västra Hamnen i Malmö. Kliniskt har Anneli sin teoretiska hemvist i ACT och beteendemedicin. Anneli har genomfört Sveriges första RCT-studie på FACT och integrerad beteendehälsa. Som konsult arbetar hon med föreläsningar, utbildning och handledning, och har ett stort intresse för de organisatoriska processerna bakom en välfungerande klinisk verksamhet.

anneli.von.cederwald@beteendefokus.se

 
 
David.jpg

David Gryphon

Leg. psykolog. Utbildad vid Örebro universitet. Klinisk utbildning inom integrerad beteendehälsa. Har sedan 2017 deltagit i implementeringen av integrerad beteendehälsa på vårdcentralen Haga i Örebro, i rollen som psykosocial resurs och verksamhetsutvecklare. Arbetar främst med kognitiv beteendeterapi och ACT. Som konsult arbetar David främst med utbildning och handledning.

david.gryphon@beteendefokus.se