Utbildning, konsultation och handledning för vårdcentraler som vill arbeta med integrerad beteendehälsa.
Jan.jpeg

Jan Byström

Teol. kand., fil. kand. Leg. psykoterapeut (KBT). Utbildad i Integrated Primary Care vid Fairleigh Dickinson University. Introducerade 2011 vårdmodellen integrerad beteendehälsa på Capio Vårdcentral Sävja, Uppsala där han främst arbetar med kognitiv beteendeterapi och ACT. Har lett implementeringen av integrerad beteendehälsa vid flera vårdcentraler i Mellansverige. Som konsult arbetar han fr.a. med utbildning, föreläsningar och förändringsprocesser i primärvården.

jan.bystrom@beteendefokus.se
073 905 91 52

nicola.jpeg

Nicola Silberleitner

Leg. psykolog. Utbildad vid universiteten i Mannheim och Konstanz. Klinisk praktik i integrerad beteendehälsa och FACT under ledning av Kirk Strosahl och Patricia Robinson vid Central Washington Family Medicine i Yakima. Har sedan 2013 deltagit i implementering av integrerad beteendehälsa på Capio Vårdcentral Sävja, Uppsala. Arbetar främst med kognitiv beteendeterapi och ACT. Nicola arbetar som konsult fr.a. med utbildning, föreläsningar och handledning.

nicola.silberleitner@beteendefokus.se
070 716 79 34

 
 

Anneli von Cederwald

anneli.von.cederwald@beteendefokus.se

David Gryphon

david.gryphon@beteendefokus.se

Rebecca Lanz

rebecca.lanz@beteendefokus.se

Kontakta oss