Litteratur

Lista över litteratur om integrerad beteendehälsa. Nedanstående gör inte anspråk på att vara en fullständig lista över böcker och forskningsartiklar om integrerad beteendehälsa. För enkelhetens skull har vi oftast länkat böcker på engelska till amazon.com eftersom de ofta ger en utförlig presentation av böckerna. Alla böckerna finns att tillgå hos svenska bokhandlare.

 

Grundläggande litteratur om integrerad beteendehälsa

Patricia J. Robinson, Jeffrey T. Reiter (2015) Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services Springer

Christopher Hunter, Jeffrey Goodie, Mark Oordt, Anne Dobmeyer (2009) Integrated behavioral health in primary care: Step-by-step guidance for assessment and intervention American Psychological Association (APA)

Neftali Serrano (2015) The Implementer’s Guide To Primary Care Behavioral Health Interaktiv iBook för iPhone eller iPad

Lori E. Raney (2014) Integrated Care: Working at the Interface of Primary and Behavioral Health CareAmerican Psychiatric Publications

Larry James and William O’Donohue (2010) The Primary Care Toolkit: Practical Resources for the Integrated Behavioral Care Provider Springer

William T. O’Donohue and Michelle R. Byrd (2005) Behavioral Integrative Care: Treatments That Work in the Primary Care Setting Routledge


Böcker om klinisk praxis som kan användas i integrerad beteendehälsa

ACT

Kirk D. Strosahl, Patricia Robinson, Thomas Gustavsson (2014) Fokuserad ACT Natur och Kultur

Patricia J. Robinson, Debra A. Gould, Kirk D. Strosahl (2011) Real Behavior Change in Primary Care: Improving Patient Outcomes and Increasing Job Satisfaction New Harbinger Publications


Beteendemedicin

Mary Ann Burg, Oliver Oyama (2015) The Behavioral Health Specialist in Primary Care: Skills for Integrated Practice, Springer


KBT

Ida Flink, Steven Linton (2010) 12 verktyg i KBT : från teori till färdighet Natur och Kultur

Robert A. DiTomasso, Barbara A. Golden (2009) Handbook of Cognitive Behavioral Approaches in Primary Care Springer

James Bennett-Levy, David Richards, Ed. (2010) Oxford Guide to Low Intensity CBT Interventions Oxford University Press

Frank W. Bond and Windy Dryden (2005) Handbook of Brief Cognitive Behaviour Therapy Wiley


MI

Stephen Rollnick, William R Miller, Christopher C Butler (2009) Motiverande samtal i hälso- och sjukvård – Att hjälpa människor att ändra beteende Studentlitteratur


Böcker som vi tycker om

Steven C Hayes, Kirk D Strosahl, Kelly G Wilson (2014) ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk flexibilitet Natur och Kultur

Russ Harris (2011) ACT helt enkelt – En introduktion till Acceptance and Commitment Therapy Natur och Kultur

Olle Wadström (2014) Sluta älta och grubbla Psykologinsats