Avbokingsregler

  1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Beteendefokus AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Beteendefokus AB.
  2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Beteendefokus AB med 50% av kursavgiften.
  3. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Beteendefokus AB med 100% av kursavgiften.
  4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag som åtar sig att meddela detta till Beteendefokus AB.
  5. Beteendefokus AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  6. Beteendefokus AB fakturerar kursavgiften före kursstart.